Ćutanje je najglasniji plač žene, stvarno je povređena tek onda kad počne ignorisati.


utanje-najglasniji-pla-ene-stvarno-povreena-tek-onda-kad-pone-ignorisati
ĆutanjenajglasnijiplačženestvarnopovređenatekondakadpočneignorisatiĆutanje jeje najglasnijinajglasniji plačplač ženestvarno jeje povređenapovređena tektek ondaonda kadkad počnepočne ignorisatiĆutanje je najglasnijije najglasniji plačnajglasniji plač ženestvarno je povređenaje povređena tekpovređena tek ondatek onda kadonda kad počnekad počne ignorisatiĆutanje je najglasniji plačje najglasniji plač ženestvarno je povređena tekje povređena tek ondapovređena tek onda kadtek onda kad počneonda kad počne ignorisatiĆutanje je najglasniji plač ženestvarno je povređena tek ondaje povređena tek onda kadpovređena tek onda kad počnetek onda kad počne ignorisati

Pjesnici tek onda počinju živjeti kad umru. -Ugo Foscolo
pjesnici-tek-onda-poinju-ivjeti-kad-umru
Saznaćemo tek ako kažemo reči iskrene, istovetne. I samo onda kad i mi tražimo moći će neko i nas da sretne. -Miroslav Mika Antić
saznaemo-tek-ako-kaemo-rei-iskrene-istovetne-i-samo-onda-kad-i-mi-traimo-moi-e-neko-i-nas-da-sretne
Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo. -Matija Bećković
nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad. -Đorđe Balašević
ko-drvo-nije-razumio-prvo-pa-tek-onda-sadio-nije-uradio-i-shvatie-kad-tad-da-ne-zna-hlad