Čuvaj bistrinu u glavi i podnosi patnju na način dostojan čoveka.


uvaj-bistrinu-u-glavi-i-podnosi-patnju-na-nain-dostojan-oveka
ernest hemingvejČuvajbistrinuglavipodnosipatnjunanačindostojančovekaČuvaj bistrinubistrinu uu glaviglavi ii podnosipodnosi patnjupatnju nana načinnačin dostojandostojan čovekaČuvaj bistrinu ubistrinu u glaviu glavi iglavi i podnosii podnosi patnjupodnosi patnju napatnju na načinna način dostojannačin dostojan čovekaČuvaj bistrinu u glavibistrinu u glavi iu glavi i podnosiglavi i podnosi patnjui podnosi patnju napodnosi patnju na načinpatnju na način dostojanna način dostojan čovekaČuvaj bistrinu u glavi ibistrinu u glavi i podnosiu glavi i podnosi patnjuglavi i podnosi patnju nai podnosi patnju na načinpodnosi patnju na način dostojanpatnju na način dostojan čoveka

U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja. -Mahatma Gandi
u-glavi-pijanog-oveka-vrti-se-tek-posle-dve-ili-tri-aice-a-u-glavi-sujetnog-vrti-se-ve-posle-prvog-laskanja
U glavi pijanog čovjeka vrti se nakom 2-3 čaše. U glavi taštog čovjeka vrti se več nakon prve pohvale. -Kineske poslovice
u-glavi-pijanog-ovjeka-vrti-se-nakom-23-ae-u-glavi-tog-ovjeka-vrti-se-ve-nakon-prve-pohvale
Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro. -Ernest Hemingvej
ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro
Budi dostojan ljubavi ako želiš da budeš voljen. -Gete
budi-dostojan-ljubavi-ako-eli-da-bude-voljen