Čuvaj devojku koja pokazuje da joj je stalo do tebe!


uvaj-devojku-koja-pokazuje-da-joj-stalo-do-tebe
ČuvajdevojkukojapokazujedajojstalodotebeČuvaj devojkudevojku kojakoja pokazujepokazuje dada jojjoj jeje stalostalo dodo tebeČuvaj devojku kojadevojku koja pokazujekoja pokazuje dapokazuje da jojda joj jejoj je staloje stalo dostalo do tebeČuvaj devojku koja pokazujedevojku koja pokazuje dakoja pokazuje da jojpokazuje da joj jeda joj je stalojoj je stalo doje stalo do tebeČuvaj devojku koja pokazuje dadevojku koja pokazuje da jojkoja pokazuje da joj jepokazuje da joj je staloda joj je stalo dojoj je stalo do tebe

uostalom ako joj je toliko stalo, moze veceras da dodje u bioskop i svira za vreme reklama :-)
uostalom-ako-joj-toliko-stalo-moze-veceras-da-dodje-u-bioskop-i-svira-za-vreme-reklama
Nekada sagradiš zidove oko sebe samo da vidiš kome je iskreno stalo do tebe da ih sruši!
nekada-sagradi-zidove-oko-sebe-samo-da-vidi-kome-iskreno-stalo-do-tebe-da-ih-srui
Trazim devojku koja ce terati komarce dok ja spavam :D
trazim-devojku-koja-terati-komarce-dok-ja-spavam-d
Svaki dečko želi dobru devojku, koja će biti loša samo sa njim! ;)
svaki-deko-eli-dobru-devojku-koja-e-biti-loa-samo-njim
Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...
to-vie-tri-za-nekim-i-pokazuje-da-ti-stalo-da-ti-nedostaje-osoba-nee-mariti-za-tebe-ostavlja-e-te-za-rezervu-jer-vidi-da-te-moe-imati
‎Kad ti je stvarno stalo do nekoga,njegove greške ne menjaju tvoja osećanja,jer razum se naljuti-ali srcu je i dalje stalo. -Đorđe Balašević
kad-ti-stvarno-stalo-do-nekoganjegove-greke-ne-menjaju-tvoja-oseanjajer-razum-se-naljutiali-srcu-i-dalje-stalo