Čuvaj me da te sačuvam, da ne nosim ranu pored rane.


uvaj-me-da-te-uvam-da-ne-nosim-ranu-pored-rane
matija bećkovićČuvajmedatesačuvamnenosimranuporedraneČuvaj meme dada tete sačuvamda nene nosimnosim ranuranu poredpored raneČuvaj me dame da teda te sačuvamda ne nosimne nosim ranunosim ranu poredranu pored raneČuvaj me da teme da te sačuvamda ne nosim ranune nosim ranu porednosim ranu pored raneČuvaj me da te sačuvamda ne nosim ranu poredne nosim ranu pored rane

Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini
A sta je bolje, da budem pored drolje ili pored ljudi sto lazu kad kazu da te vole?
a-sta-bolje-da-budem-pored-drolje-ili-pored-ljudi-sto-lazu-kad-kazu-da-te-vole
Ja nosim odijelo lakeja, a u vas je lakejska duša! -Viktor Igo
ja-nosim-odijelo-lakeja-a-u-vas-lakejska-a
Ako si nekoga povrijedio izvini mu se. Izvinjenje neće izliječiti ranu, al hoće sjećanje na nju. -Poslovice korisnika
ako-nekoga-povrijedio-izvini-mu-se-izvinjenje-nee-izlijeiti-ranu-al-hoe-sjeanje-na-nju
Otkriti svoju ranu dobrom slušaocu je isto kao i kupati se u reci dok se rana ne rashladi i sjedini sa rekom. -Herman Hese
otkriti-svoju-ranu-dobrom-sluaocu-isto-kao-i-kupati-se-u-reci-dok-se-rana-ne-rashladi-i-sjedini-rekom