Čuvaj se dok si mlad jer to ti je osiguranje za lijepu starost.


uvaj-se-dok-mlad-jer-to-ti-osiguranje-za-lijepu-starost
poslovice korisnikaČuvajsedokmladjertotiosiguranjezalijepustarostČuvaj sese dokdok sisi mladmlad jerti jeje osiguranjeosiguranje zaza lijepulijepu starostČuvaj se dokse dok sidok si mladsi mlad jerjer to titi je osiguranjeje osiguranje zaosiguranje za lijepuza lijepu starostČuvaj se dok sise dok si mladdok si mlad jermlad jer to tijer to ti jeti je osiguranje zaje osiguranje za lijepuosiguranje za lijepu starostČuvaj se dok si mladse dok si mlad jersi mlad jer to timlad jer to ti jejer to ti je osiguranjeti je osiguranje za lijepuje osiguranje za lijepu starost

Blago onom ko je poslušao Cecu pa je otišao dok je bio mlad ;D
blago-onom-ko-posluao-cecu-pa-otiao-dok-bio-mlad-d
Putovanje dok je čovek mlad jeste jedan vid edukacije, a kada je star, onda prerasta u iskustvo. -Fransis Bejkon
putovanje-dok-ovek-mlad-jeste-jedan-vid-edukacije-a-kada-star-onda-prerasta-u-iskustvo
Dobro ima sputane ruke, jer se uvijek nečega ustručava, dok je zlo slobodno, jer se ničega ne ustručava. -Tadeusz Kotarbinski
dobro-ima-sputane-ruke-jer-se-uvijek-neega-ustruava-dok-zlo-slobodno-jer-se-ega-ne-ustruava