Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi.


uvajmo-se-od-neljudi-ali-se-jo-vie-uvajmo-da-i-mi-ne-postanemo-neljudi
patrijarh pavleČuvajmoseodneljudialijoviečuvajmodaminepostanemoneljudiČuvajmo sese odod neljudiali sese jošjoš viševiše čuvajmočuvajmo dada ii mimi nene postanemopostanemo neljudiČuvajmo se odse od neljudiali se jošse još višejoš više čuvajmoviše čuvajmo dačuvajmo da ida i mii mi nemi ne postanemone postanemo neljudiČuvajmo se od neljudiali se još višese još više čuvajmojoš više čuvajmo daviše čuvajmo da ičuvajmo da i mida i mi nei mi ne postanemomi ne postanemo neljudiali se još više čuvajmose još više čuvajmo dajoš više čuvajmo da iviše čuvajmo da i mičuvajmo da i mi neda i mi ne postanemoi mi ne postanemo neljudi

Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi. -Patrijarh Pavle
nama-bolje-da-nestanemo-kao-ljudi-nego-da-opstanemo-bioloki-da-preivimo-kao-zloinci-i-neljudi
Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. -Patrijarh Pavle
obavezni-smo-i-u-najteoj-situaciji-da-postupamo-kao-ljudi-i-nema-tog-interesa-nacionalnog-pojedinanog-koji-bi-nam-mogao-biti-izgovor-da-budemo
Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...
rekla-sam-avantura-ali-nije-bila-jedan-dan-ali-bilo-mnogo-vie-necu-ga-zavoleti-ali-jesam-sve-proci-ali-jo-ne-prolazi-necu-plakati-ali-suza
I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...
i-svaki-put-kad-povredi-nekoliko-dana-e-te-izbegavati-a-posle-toga-e-te-voleti-jo-vie-jo-jae-naalost-to-ti-ena-koja-te-voli-svim
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno
I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja