Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.


uvajte-i-neprijatelje-svoje-i-molite-se-za-njih-jer-ne-znaju-rade
patrijarh pavleČuvajteneprijateljesvojemolitesezanjihjerneznajutaradeČuvajte ii neprijateljeneprijatelje svojesvoje ii molitemolite sese zaza njihnjih jerjer nene znajuznaju štašta radeČuvajte i neprijateljei neprijatelje svojeneprijatelje svoje isvoje i molitei molite semolite se zase za njihza njih jernjih jer nejer ne znajune znaju štaznaju šta radeČuvajte i neprijatelje svojei neprijatelje svoje ineprijatelje svoje i molitesvoje i molite sei molite se zamolite se za njihse za njih jerza njih jer nenjih jer ne znajujer ne znaju štane znaju šta radeČuvajte i neprijatelje svoje ii neprijatelje svoje i moliteneprijatelje svoje i molite sesvoje i molite se zai molite se za njihmolite se za njih jerse za njih jer neza njih jer ne znajunjih jer ne znaju štajer ne znaju šta rade

Volite svoje neprijatelje, jer vam oni ukazuju na vaše greške. -Bendžamin Frenklin
volite-svoje-neprijatelje-jer-vam-oni-ukazuju-na-vae-greke
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Vlasti su od Boga. Vi blagočestivi hrišćani trebate poštovati vlasti i pokoravati im se jer je i Hrist rekao: “Poštujte neprijatelje svoje”. -Stevan Sremac
vlasti-su-od-boga-vi-blagoestivi-hrianitrebate-potovati-vlasti-i-pokoravati-im-se-jer-i-hrist-rekao-potujte-neprijatelje-svoje
Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade. -Duško Radović
oni-koji-izdaju-i-tampaju-papirni-novac-mogli-bi-jedne-strane-svake-novanice-tampati-i-uputstva-za-upotrebu-mnogi-graani-imaju-para-ali-ne-znaju
Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
Ljudski rod preuveličava sve živo, svoje junake, svoje neprijatelje, svoj značaj. -Čarls Bukovski
ljudski-rod-preuveliava-sve-ivo-svoje-junake-svoje-neprijatelje-svoj-znaaj