Uvek budi svoj, izrazi svoju ličnost, imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.


uvek-budi-svoj-izrazi-svoju-linost-imaj-veru-u-samoga-sebe-nemoj-ii-napolje-traei-neku-uspenu-linost-kako-bi-pokuao-kopirati
brus liuvekbudisvojizrazisvojuličnostimajverusamogasebenemojićinapoljetražećinekuuspenuličnostkakobipokuaokopiratiuvek budibudi svojizrazi svojusvoju ličnostimaj veruveru uu samogasamoga sebenemoj ićiići napoljenapolje tražećitražeći nekuneku uspešnuuspešnu ličnostličnost kakokako bibi jeje pokušaopokušao kopiratiuvek budi svojizrazi svoju ličnostimaj veru uveru u samogau samoga sebenemoj ići napoljeići napolje tražećinapolje tražeći nekutražeći neku uspešnuneku uspešnu ličnostuspešnu ličnost kakoličnost kako bikako bi jebi je pokušaoje pokušao kopiratiimaj veru u samogaveru u samoga sebenemoj ići napolje tražećiići napolje tražeći nekunapolje tražeći neku uspešnutražeći neku uspešnu ličnostneku uspešnu ličnost kakouspešnu ličnost kako biličnost kako bi jekako bi je pokušaobi je pokušao kopiratiimaj veru u samoga sebenemoj ići napolje tražeći nekuići napolje tražeći neku uspešnunapolje tražeći neku uspešnu ličnosttražeći neku uspešnu ličnost kakoneku uspešnu ličnost kako biuspešnu ličnost kako bi jeličnost kako bi je pokušaokako bi je pokušao kopirati

Uvijek budi svoj, izrazi svoju ličnost, Imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati. -Bruce Lee
uvijek-budi-svoj-izrazi-svoju-linost-imaj-veru-u-samoga-sebe-nemoj-ii-napolje-traei-neku-uspenu-linost-kako-bi-pokuao-kopirati
Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga. -Paulo Koeljo
bez-obzira-ime-se-bavi-svaki-ovjek-na-zemlji-uvijek-glavna-linost-istorije-svijeta-i-naravno-nije-svjesan-toga
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Ljubavnik uvek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto. -Onore de Balzak
ljubavnik-uvek-prvo-misli-na-svoju-ljubavnicu-pa-na-samoga-sebe-kod-mua-to-obrnuto
Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto. -Onore de Balzak
ljubavnik-uvijek-prvo-misli-na-svoju-ljubavnicu-pa-na-samoga-sebe-kod-mua-to-obrnuto