Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...


uvek-ima-malo-istine-u-samo-se-alim-malo-emocija-iza-me-briga-tuge-iza-sve-u-redu
uvekimamaloistinesamosealimmaloemocijaizaŠtamebrigatugesvereduuvek imaima malomalo istineistine uu samosamo sese šalim… malomalo emocijaemocija izaiza ŠtaŠta meme briga… tugetuge izaiza svesve jeu reduuvek ima maloima malo istinemalo istine uistine u samou samo sesamo se šalim… malo emocijamalo emocija izaemocija iza Štaiza Šta meŠta me briga… tuge izatuge iza sveiza sve jesve je uje u reduuvek ima malo istineima malo istine umalo istine u samoistine u samo seu samo se šalim… malo emocija izamalo emocija iza Štaemocija iza Šta meiza Šta me briga… tuge iza svetuge iza sve jeiza sve je usve je u reduuvek ima malo istine uima malo istine u samomalo istine u samo seistine u samo se šalim… malo emocija iza Štamalo emocija iza Šta meemocija iza Šta me briga… tuge iza sve jetuge iza sve je uiza sve je u redu

Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza. -Đorđe Balašević
uostalom-kau-da-iza-svakog-velikog-oveka-stoji-velika-ena-mada-mi-to-malo-sumnjivo-da-taj-ova-stvarno-velik-ena-bi-stajala-uz-njega-a-ne-iza
Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati. -Če Gevara
nije-me-briga-ako-padnem-sve-dok-iza-mene-neko-ko-e-podii-moju-puku-i-nastaviti-pucati