Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno.


uvek-imamo-dovoljno-vremena-ako-ga-koristimo-pravilno
geteuvekimamodovoljnovremenaakogakoristimopravilnouvek imamoimamo dovoljnodovoljno vremenavremena akoako gaga koristimokoristimo pravilnouvek imamo dovoljnoimamo dovoljno vremenadovoljno vremena akovremena ako gaako ga koristimoga koristimo pravilnouvek imamo dovoljno vremenaimamo dovoljno vremena akodovoljno vremena ako gavremena ako ga koristimoako ga koristimo pravilnouvek imamo dovoljno vremena akoimamo dovoljno vremena ako gadovoljno vremena ako ga koristimovremena ako ga koristimo pravilno

Svi mi imamo dovoljno snage da podnosimo tudje nesreće. -Semjuel Beket
svi-mi-imamo-dovoljno-snage-da-podnosimo-tudje-nesree
Ukoliko želite kreativne radnike, dajte im dovoljno vremena za igru. -Džon Kliz
ukoliko-elite-kreativne-radnike-dajte-im-dovoljno-vremena-za-igru
Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo. -Momo Kapor
nikada-nemamo-dovoljno-vremena-za-one-koji-nas-vole-ve-samo-za-one-koje-mi-volimo
Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gde-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovom-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo