Uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno.


uvek-pravo-vreme-da-se-uradi-ono-to-ispravno
martin luter kinguvekpravovremedaseuradionotoispravnouvek jeje pravopravo vremevreme dada sese uradiuradi onoono štošto jeje ispravnouvek je pravoje pravo vremepravo vreme davreme da seda se uradise uradi onouradi ono štoono što ješto je ispravnouvek je pravo vremeje pravo vreme dapravo vreme da sevreme da se uradida se uradi onose uradi ono štouradi ono što jeono što je ispravnouvek je pravo vreme daje pravo vreme da sepravo vreme da se uradivreme da se uradi onoda se uradi ono štose uradi ono što jeuradi ono što je ispravno

Nikad se ne smeš bojati da uradiš ono što je ispravno. -Roza Parks
nikad-se-ne-sme-bojati-da-uradi-ono-to-ispravno
Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš Bilings
pola-nevolja-u-ivotu-imaju-koren-u-tome-to-smo-rekli-da-suvie-brzo-i-to-nismo-rekli-ne-u-pravo-vreme-do-bilings
Uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo. -Meša Selimović
uvek-izgleda-lepo-ono-to-se-nije-ostvarilo