Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi.


uvek-sam-sebe-smatrao-za-filmadiju-koji-pie-stvari-koje-treba-sam-da-uradi
kventin tarantinouveksamsebesmatraozafilmadžijukojipiestvarikojetrebadauradiuvek samsam sebesebe smatraosmatrao zaza filmadžijufilmadžiju kojikoji pišepiše stvaristvari kojekoje trebatreba samsam dada uradiuvek sam sebesam sebe smatraosebe smatrao zasmatrao za filmadžijuza filmadžiju kojifilmadžiju koji pišekoji piše stvaripiše stvari kojestvari koje trebakoje treba samtreba sam dasam da uradiuvek sam sebe smatraosam sebe smatrao zasebe smatrao za filmadžijusmatrao za filmadžiju kojiza filmadžiju koji pišefilmadžiju koji piše stvarikoji piše stvari kojepiše stvari koje trebastvari koje treba samkoje treba sam datreba sam da uradiuvek sam sebe smatrao zasam sebe smatrao za filmadžijusebe smatrao za filmadžiju kojismatrao za filmadžiju koji pišeza filmadžiju koji piše stvarifilmadžiju koji piše stvari kojekoji piše stvari koje trebapiše stvari koje treba samstvari koje treba sam dakoje treba sam da uradi

Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena. -Meša Selimović
uvijek-sam-smatrao-da-prijatelj-ovjek-koji-i-sam-eli-oslonac-polutina-koja-trai-dopunu-nesiguran-u-sebe-pomalo-smoljav-nuno-dosadan-mada-drag-jer
Uvek sam bio uveren da prosečno sposoban čovek može stvoriti velike promene i postići velike stvari za čovečanstvo, ali pod uslovom da prvo uradi dobar nacrt. -Bendžamin Frenklin
uvek-sam-bio-uveren-da-proseno-sposoban-ovek-moe-stvoriti-velike-promene-i-postii-velike-stvari-za-oveanstvo-ali-pod-uslovom-da-prvo-uradi-dobar-nacrt
Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe. -Johan Sebastian Bah
nema-eg-velianstvenog-u-vezi-tim-sve-to-treba-da-se-uradi-da-se-pritiskaju-odgovarajue-dirke-u-odgovarajuem-trenutku-i-instrument-e-svirati-sam-od
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio