Uvek se nađe neka žena da te spase od druge, i dok te ta žena spašava sprema se da te uništi.


uvek-se-nae-neka-ena-da-te-spase-od-druge-i-dok-te-ena-spaava-sprema-se-da-te-uniti
Čarls bukovskiuveksenađenekaženadatespaseoddrugedokspaavaspremaunitiuvek sese nađenađe nekaneka ženažena dada tete spasespase odod drugei dokdok tete tata ženažena spašavaspašava spremasprema sese dada tete uništiuvek se nađese nađe nekanađe neka ženaneka žena dažena da teda te spasete spase odspase od drugei dok tedok te tate ta ženata žena spašavažena spašava spremaspašava sprema sesprema se dase da teda te uništiuvek se nađe nekase nađe neka ženanađe neka žena daneka žena da težena da te spaseda te spase odte spase od drugei dok te tadok te ta ženate ta žena spašavata žena spašava spremažena spašava sprema sespašava sprema se dasprema se da tese da te uništiuvek se nađe neka ženase nađe neka žena danađe neka žena da teneka žena da te spasežena da te spase odda te spase od drugei dok te ta ženadok te ta žena spašavate ta žena spašava spremata žena spašava sprema sežena spašava sprema se daspašava sprema se da tesprema se da te uništi

Ako neka žena ima uzbuđujući dekolte valja joj gledati u oči. -Dino Segre
ako-neka-ena-ima-uzbuujui-dekolte-valja-joj-gledati-u-oi
Zla žena gnjavi jednog, dobra žena dosadna je jednom. To je jedina razlika među njima. -Oskar Vajld
zla-ena-gnjavi-jednog-dobra-ena-dosadna-jednom-to-jedina-razlika-meu-njima
Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :D
pita-ena-mua-s-koliko-ena-spavao-od-kako-smo-u-braku-mu-odgovara-samo-s-tobom-draga-s-drugima-sam-bio-budan-d