Uvek je sumnjivo kad neko misli za sebe da je pametan.


uvek-sumnjivo-kad-neko-misli-za-sebe-da-pametan
meša selimovićuveksumnjivokadnekomislizasebedapametanuvek jeje sumnjivosumnjivo kadkad nekoneko mislimisli zaza sebesebe dada jeje pametanuvek je sumnjivoje sumnjivo kadsumnjivo kad nekokad neko mislineko misli zamisli za sebeza sebe dasebe da jeda je pametanuvek je sumnjivo kadje sumnjivo kad nekosumnjivo kad neko mislikad neko misli zaneko misli za sebemisli za sebe daza sebe da jesebe da je pametanuvek je sumnjivo kad nekoje sumnjivo kad neko mislisumnjivo kad neko misli zakad neko misli za sebeneko misli za sebe damisli za sebe da jeza sebe da je pametan

Nemoj nikada traziti da ti se vrati neko ko te je od sebe oterao kad ti je bio najpotrebniji!
nemoj-nikada-traziti-da-ti-se-vrati-neko-ko-te-od-sebe-oterao-kad-ti-bio-najpotrebniji
Onaj osecaj kad sami sebe mucite sa bezbroj pitanja i podpitanja a samo neko drugi ko vas ignorise vam moze dati odgovore.
onaj-osecaj-kad-sami-sebe-mucite-bezbroj-pitanja-i-podpitanja-a-samo-neko-drugi-ko-vas-ignorise-vam-moze-dati-odgovore
Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje. -Platon
ako-neko-no-misli-a-ne-zna-da-za-to-navede-razloge-to-nije-znanje-neznanje