Uveravanje je često korisnije od sile.


uveravanje-esto-korisnije-od-sile
ezopuveravanječestokorisnijeodsileuveravanje jeje čestočesto korisnijekorisnije odod sileuveravanje je čestoje često korisniječesto korisnije odkorisnije od sileuveravanje je često korisnijeje često korisnije odčesto korisnije od sileuveravanje je često korisnije odje često korisnije od sile

Ponekad legende kreiraju realnost, i postaju korisnije od činjenica. -Salman Rušdi
ponekad-legende-kreiraju-realnost-i-postaju-korisnije-od-injenica
Ni sve sile i napori ljudskog uma ne mogu objasniti suštinu jedne obične muhe. -Toma Akvinski
ni-sve-sile-i-napori-ljudskog-uma-ne-mogu-objasniti-sutinu-jedne-obine-muhe
Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere. -Jovan Dučić
kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-na-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje
Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere. -Jovan Dučić
kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje-namere