Uverio sam se da ništa nije apsolutno tačno ni istinito, da sve zavisi od ličnog opažanja.


uverio-sam-se-da-nije-apsolutno-no-istinito-da-sve-zavisi-od-linog-opaanja
paulo koeljouveriosamsedanitanijeapsolutnotačnoistinitosvezavisiodličnogopažanjauverio samsam sese dada ništaništa nijenije apsolutnoapsolutno tačnotačno nini istinitoda svesve zavisizavisi odod ličnogličnog opažanjauverio sam sesam se dase da ništada ništa nijeništa nije apsolutnonije apsolutno tačnoapsolutno tačno nitačno ni istinitoda sve zavisisve zavisi odzavisi od ličnogod ličnog opažanjauverio sam se dasam se da ništase da ništa nijeda ništa nije apsolutnoništa nije apsolutno tačnonije apsolutno tačno niapsolutno tačno ni istinitoda sve zavisi odsve zavisi od ličnogzavisi od ličnog opažanjauverio sam se da ništasam se da ništa nijese da ništa nije apsolutnoda ništa nije apsolutno tačnoništa nije apsolutno tačno ninije apsolutno tačno ni istinitoda sve zavisi od ličnogsve zavisi od ličnog opažanja

Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno
Ništa nije apsolutno. Sve se menja, sve se kreće, sve poleti, i odleti. -Frida Kalo
ni-nije-apsolutno-sve-se-menja-sve-se-kree-sve-poleti-i-odleti
Odlučio sam se za ljubav. Manje je istinito i manje vjerovatno, ali je plemenitije. I ljepše. Tako sve ima više smisla. I smrt. I život. -Meša Selimović
odluio-sam-se-za-ljubav-manje-istinito-i-manje-vjerovatno-ali-plemenitije-i-ljepe-tako-sve-ima-vie-smisla-i-smrt-i-ivot
Lepota je u nesavršenosti. Ludilo je genijalno i bolje je biti apsolutno smešan nego apsolutno dosadan. -Merlin Monro
lepota-u-nesavrenosti-ludilo-genijalno-i-bolje-biti-apsolutno-smean-nego-apsolutno-dosadan