Uvijek idi predaleko, jer to je mjesto gdje počiva istina.


uvijek-idi-predaleko-jer-to-mjesto-gdje-poiva-istina
alber kamiuvijekidipredalekojertomjestogdjepočivaistinauvijek idiidi predalekoje mjestomjesto gdjegdje počivapočiva istinauvijek idi predalekojer to jeje mjesto gdjemjesto gdje počivagdje počiva istinajer to je mjestoje mjesto gdje počivamjesto gdje počiva istinajer to je mjesto gdjeje mjesto gdje počiva istina

Uvijek imaj prijatelja , jer prijatelji su najbolji
uvijek-imaj-prijatelja-jer-prijatelji-su-najbolji
Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina. -Tomas Man
velika-istina-istina-iji-opozit-takoe-istina
Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena. -Meša Selimović
uvijek-sam-smatrao-da-prijatelj-ovjek-koji-i-sam-eli-oslonac-polutina-koja-trai-dopunu-nesiguran-u-sebe-pomalo-smoljav-nuno-dosadan-mada-drag-jer
Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast. -Onore de Balzak
ko-bi-mogao-odrediti-granice-gdje-slast-prelazi-u-bol-a-gdje-bol-jo-slast
Svakog dana ponesi kanticu zemlje na jedno mjesto i sagradit ćeš planinu. -Konfučije
svakog-dana-ponesi-kanticu-zemlje-na-jedno-mjesto-i-sagradit-e-planinu