Uvijek mudro misli i puno razmišljaj da si spreman kad ti to stvarno zatreba.


uvijek-mudro-misli-i-puno-razmiljaj-da-spreman-kad-ti-to-stvarno-zatreba
poslovice korisnikauvijekmudromislipunorazmiljajdaspremankadtitostvarnozatrebauvijek mudromudro mislimisli ii punopuno razmišljajrazmišljaj dada sisi spremanspreman kadkad tistvarno zatrebauvijek mudro mislimudro misli imisli i punoi puno razmišljajpuno razmišljaj darazmišljaj da sida si spremansi spreman kadspreman kad titi to stvarnouvijek mudro misli imudro misli i punomisli i puno razmišljaji puno razmišljaj dapuno razmišljaj da sirazmišljaj da si spremanda si spreman kadsi spreman kad tikad ti to stvarnoti to stvarno zatrebauvijek mudro misli i punomudro misli i puno razmišljajmisli i puno razmišljaj dai puno razmišljaj da sipuno razmišljaj da si spremanrazmišljaj da si spreman kadda si spreman kad tispreman kad ti to stvarnokad ti to stvarno zatreba

Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava. -Fridrih Niče
vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava
Ne dobijamo šansu da uradimo puno stvari, i svaka bi trebalo da bude stvarno sjajna.  Zato što je ovo naš život. -Stiv Džobs
ne-dobijamo-ansu-da-uradimo-puno-stvari-i-svaka-bi-trebalo-da-bude-stvarno-sjajna-zato-to-ovo-na-ivot
Ako budali ne možeš pomoći da se opameti, pa kako misliš da će ona tebi kad ti zatreba. -Poslovice korisnika
ako-budali-ne-moe-pomoi-da-se-opameti-pa-kako-misli-da-e-ona-tebi-kad-ti-zatreba
Onaj ko puno zapitkuje će i puno naučiti, a samim tim i puno steći. -Fransis Bejkon
onaj-ko-puno-zapitkuje-e-i-puno-nauiti-a-samim-tim-i-puno-stei
Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem. -Mahatma Gandi
za-svoj-cilj-ja-sam-spreman-da-umrem-ali-za-kakav-cilj-moj-prijatelju-nisam-spreman-da-ubijem
Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi. -Martin Luter King
ovjek-koji-nije-spreman-da-umre-zbog-neega-nije-spreman-da-ivi