Uvijek postoji neko ko želi upravo ono što i ti želiš.


uvijek-postoji-neko-ko-eli-upravo-ono-to-i-ti-eli
paulo koeljouvijekpostojinekokoželiupravoonototiželiuvijek postojipostoji nekoneko koko želiželi upravoupravo onoono štošto ii titi želišuvijek postoji nekopostoji neko koneko ko želiko želi upravoželi upravo onoupravo ono štoono što išto i tii ti želišuvijek postoji neko kopostoji neko ko želineko ko želi upravoko želi upravo onoželi upravo ono štoupravo ono što iono što i tišto i ti želišuvijek postoji neko ko želipostoji neko ko želi upravoneko ko želi upravo onoko želi upravo ono štoželi upravo ono što iupravo ono što i tiono što i ti želiš

Strasnim verovanjem u nešto što ne postoji, mi to stvaramo. Ne postoji samo ono što se nedovoljno želi. -Franc Kafka
strasnim-verovanjem-u-neto-to-ne-postoji-mi-to-stvaramo-ne-postoji-samo-ono-to-se-nedovoljno-eli
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli