Uvjerio sam se da čovjek na kraju uvek podlegne iskušenju. Nema tog stvorenja na kugli zemaljskoj koje ne bi pod određenim uslovima, bilo kadro da učini zlo.


uvjerio-sam-se-da-ovjek-na-kraju-uvek-podlegne-iskuenju-nema-tog-stvorenja-na-kugli-zemaljskoj-koje-ne-bi-pod-odreenim-uslovima-bilo-kadro-da-uini-zlo
paulo koeljouvjeriosamsedačovjeknakrajuuvekpodlegneiskuenjunematogstvorenjakuglizemaljskojkojenebipododređenimuslovimabilokadroučinizlouvjerio samsam sese dada čovjekčovjek nana krajukraju uvekuvek podlegnepodlegne iskušenjunema togtog stvorenjastvorenja nana kuglikugli zemaljskojzemaljskoj kojekoje nene bibi podpod određenimodređenim uslovimabilo kadrokadro dada učiniučini zlouvjerio sam sesam se dase da čovjekda čovjek načovjek na krajuna kraju uvekkraju uvek podlegneuvek podlegne iskušenjunema tog stvorenjatog stvorenja nastvorenja na kuglina kugli zemaljskojkugli zemaljskoj kojezemaljskoj koje nekoje ne bine bi podbi pod određenimpod određenim uslovimabilo kadro dakadro da učinida učini zlo

Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. -Otac Tadej
ivot-na-zemaljskoj-kugli-manifestuje-se-mislima-kakvim-se-mislima-bavimo-takav-nam-i-ivot
U određenim danima, u određenim okolnostima osećate da ne postoji limit. -Ajrton Sena
u-odreenim-danima-u-odreenim-okolnostima-oseate-da-ne-postoji-limit
Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti. -Narodne poslovice
teko-vratiti-onome-koji-mi-dobro-uini-ko-mi-zlo-uini-lako-u-mu-vratiti
Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam – to se zove život. -Čarli Čaplin
nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja
Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam: TO SE ZOVE ŽIVOT. -Čarli Čaplin
nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja