Uzdisati nad prošlim jadom najsigurniji je način da se privuče novi.


uzdisati-nad-prolim-jadom-najsigurniji-nain-da-se-privue-novi
vilijam Šekspiruzdisatinadprolimjadomnajsigurnijinačindaseprivučenoviuzdisati nadnad prošlimprošlim jadomjadom najsigurnijinajsigurniji jeje načinnačin dada sese privučeprivuče noviuzdisati nad prošlimnad prošlim jadomprošlim jadom najsigurnijijadom najsigurniji jenajsigurniji je načinje način danačin da seda se privučese privuče noviuzdisati nad prošlim jadomnad prošlim jadom najsigurnijiprošlim jadom najsigurniji jejadom najsigurniji je načinnajsigurniji je način daje način da senačin da se privučeda se privuče noviuzdisati nad prošlim jadom najsigurnijinad prošlim jadom najsigurniji jeprošlim jadom najsigurniji je načinjadom najsigurniji je način danajsigurniji je način da seje način da se privučenačin da se privuče novi

Zemlji nisu potrebni novi kontinenti već novi ljudi. -Žil Vern
zemlji-nisu-potrebni-novi-kontinenti-ve-novi-ljudi
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama. -Danilo Kiš
opasno-naginjati-se-nad-om-prazninom-a-u-pustoj-elji-da-se-u-njoj-kao-na-dnu-bunara-ogleda-svoje-vlastito-lice-jer-i-to-tina-tatina-nad-tinama