Uzmi vrijeme potrebno da razmisliš, ali kada dođe vrijeme za djelovanje, prestani razmišljati i kreni.


uzmi-vrijeme-potrebno-da-razmisli-ali-kada-doe-vrijeme-za-djelovanje-prestani-razmiljati-i-kreni
napoleon bonapartauzmivrijemepotrebnodarazmislialikadadođezadjelovanjeprestanirazmiljatikreniuzmi vrijemevrijeme potrebnopotrebno dada razmislišali kadakada dođedođe vrijemevrijeme zaza djelovanjeprestani razmišljatirazmišljati ii kreniuzmi vrijeme potrebnovrijeme potrebno dapotrebno da razmislišali kada dođekada dođe vrijemedođe vrijeme zavrijeme za djelovanjeprestani razmišljati irazmišljati i kreniuzmi vrijeme potrebno davrijeme potrebno da razmislišali kada dođe vrijemekada dođe vrijeme zadođe vrijeme za djelovanjeprestani razmišljati i kreniuzmi vrijeme potrebno da razmislišali kada dođe vrijeme zakada dođe vrijeme za djelovanje

Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne. -Ernesto Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne
Učini nešto da ubiješ vrijeme ili će vrijeme ubiti tebe. -Paulo Koeljo
uini-neto-da-ubije-vrijeme-ili-e-vrijeme-ubiti-tebe
Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada. -Kineske poslovice
najbolje-vrijeme-za-sadnju-drvea-bilo-prije-20-godina-drugo-najbolje-vrijeme-sada
U danasnje vrijeme,vrijeme je novac a novaca se nema.
u-danasnje-vrijemevrijeme-novac-a-novaca-se-nema
Ljubav čini da prolazi vrijeme, vrijeme čini da prolazi ljubav. -Francuske poslovice
ljubav-ini-da-prolazi-vrijeme-vrijeme-ini-da-prolazi-ljubav