Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti.


uzmite-aku-sveeg-pepela-ili-bilo-ega-to-prolo-i-videete-da-to-jo-uvek-vatra-ili-da-to-moe-biti
branko miljkovićuzmiteakusvežegpepelailibiločegatoprolovidećetedatojouvekvatramožebitiuzmite šakušaku svežegsvežeg pepelapepela iliili bilobilo čegačega štošto jeje prošloprošlo ii videćetevidećete dada jejoš uvekuvek vatravatra iliili damože bitiuzmite šaku svežegšaku svežeg pepelasvežeg pepela ilipepela ili biloili bilo čegabilo čega štočega što ješto je prošloje prošlo iprošlo i videćetei videćete davidećete da jeje to jošjoš uvek vatrauvek vatra ilivatra ili dada to možeuzmite šaku svežeg pepelašaku svežeg pepela ilisvežeg pepela ili bilopepela ili bilo čegaili bilo čega štobilo čega što ječega što je prošlošto je prošlo ije prošlo i videćeteprošlo i videćete dai videćete da jeda je to jošje to još uvekjoš uvek vatra iliuvek vatra ili daili da to možeda to može bitiuzmite šaku svežeg pepela ilišaku svežeg pepela ili bilosvežeg pepela ili bilo čegapepela ili bilo čega štoili bilo čega što jebilo čega što je prošločega što je prošlo išto je prošlo i videćeteje prošlo i videćete daprošlo i videćete da jevidećete da je to jošda je to još uvekje to još uvek vatrajoš uvek vatra ili davatra ili da to možeili da to može biti

Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti. -Malkolm Iks
niko-ti-ne-moe-dati-slobodu-niko-ti-ne-moe-dati-jednakost-ili-pravdu-ili-bilo-drugo-ukoliko-muko-sam-e-to-uzeti
Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji. -Francois de La Rochefoucauld
ljubav-kao-i-vatra-ne-moe-postojati-bez-stalnog-podstrijeka-i-ona-umire-im-prestane-da-se-nada-ili-da-se-boji
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Sve se u meni otima prema onome što je bilo ili što će biti, ali ne uspjevam da pređem granicu ove noći. -Meša Selimović
sve-se-u-meni-otima-prema-onome-to-bilo-ili-to-e-biti-ali-ne-uspjevam-da-preem-granicu-ove-noi