Uzrok greške je nepoznavanje boljeg.


uzrok-greke-nepoznavanje-boljeg
demokrituzrokgreke jenepoznavanjeboljeguzrok greške jegreške je nepoznavanjenepoznavanje boljeguzrok greške je nepoznavanjegreške je nepoznavanje boljeguzrok greške je nepoznavanje boljeg

Uzrok grešaka je nepoznavanje boljeg.Nema boljeg ulaganja za bilo koju zajednicu od sipanja mleka u bebe.Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe.Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva.Moje greške su moj život.Tuđe greške su uvek zabavne.