Uzvišeni često ima manje duše od onog koga sa visine pogleda.


uzvieni-esto-ima-manje-e-od-onog-koga-visine-pogleda
branislav nušićuzvieničestoimamanjedueodonogkogavisinepogledauzvišeni čestočesto imaima manjemanje dušeduše odod onogonog kogakoga sasa visinevisine pogledauzvišeni često imačesto ima manjeima manje dušemanje duše odduše od onogod onog kogaonog koga sakoga sa visinesa visine pogledauzvišeni često ima manječesto ima manje dušeima manje duše odmanje duše od onogduše od onog kogaod onog koga saonog koga sa visinekoga sa visine pogledauzvišeni često ima manje dušečesto ima manje duše odima manje duše od onogmanje duše od onog kogaduše od onog koga saod onog koga sa visineonog koga sa visine pogleda

Čovek može da ljubi samo onog za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba. -Gete
ovek-moe-da-ljubi-samo-onog-za-koga-uveren-da-e-biti-prisutan-kad-mu-ustreba
U onog koji nema decu jedna je nevolja, u koga ih je mnogo-hiljadu nevolja. -Armenske poslovice
u-onog-koji-nema-decu-jedna-nevolja-u-koga-ih-mnogohiljadu-nevolja
Što više ličiš na samoga sebe, to manje ličiš na bilo koga drugog – a to te čini univerzalnim. -Volt Dizni
to-vie-lii-na-samoga-sebe-to-manje-lii-na-bilo-koga-drugog-a-to-te-ini-univerzalnim
Znam da svako ima onog nekog ko nije tu, a ipak je tu najvise.
znam-da-svako-ima-onog-nekog-ko-nije-a-ipak-najvise
Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-ka-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-prema-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi