Vaša mržnja pretvorena u električnu energiju mogla bi osvetljavati gradove i gradove.


vaa-mrnja-pretvorena-u-elektrinu-energiju-mogla-bi-osvetljavati-gradove-i-gradove
nikola teslavaamržnjapretvorenaelektričnuenergijumoglabiosvetljavatigradovegradovevaša mržnjamržnja pretvorenapretvorena uu električnuelektričnu energijuenergiju moglamogla bibi osvetljavatiosvetljavati gradovegradove ii gradovevaša mržnja pretvorenamržnja pretvorena upretvorena u električnuu električnu energijuelektričnu energiju moglaenergiju mogla bimogla bi osvetljavatibi osvetljavati gradoveosvetljavati gradove igradove i gradovevaša mržnja pretvorena umržnja pretvorena u električnupretvorena u električnu energijuu električnu energiju moglaelektričnu energiju mogla bienergiju mogla bi osvetljavatimogla bi osvetljavati gradovebi osvetljavati gradove iosvetljavati gradove i gradovevaša mržnja pretvorena u električnumržnja pretvorena u električnu energijupretvorena u električnu energiju moglau električnu energiju mogla bielektričnu energiju mogla bi osvetljavatienergiju mogla bi osvetljavati gradovemogla bi osvetljavati gradove ibi osvetljavati gradove i gradove

Dragi Fejsbuk prijatelji, ne bih da zvučim droljasto, ali slobodno me iskoristite kad god želite. Srdačno, Vaša Gramatika :)))Vaša je duša često bojište, na kojem vaš um i vaša rasudna moć ratuju protiv vaše strasti i vašeg nagona.Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja.Vaši saveti su suviše brzi. Vaša pomoć dolazi suviše kasno. Šta mislite, kakav će biti kraj?Najupornija je mržnja između bližnjih.Gora je prikrivena mržnja nego očita.