Vaši najnezadovoljniji kupci su najvredniji izvor informacija koje morate da znate.


vai-najnezadovoljniji-kupci-su-najvredniji-izvor-informacija-koje-morate-da-znate
bil gejtsvainajnezadovoljnijikupcisunajvrednijiizvorinformacijakojemoratedaznatevaši najnezadovoljnijinajnezadovoljniji kupcikupci susu najvrednijinajvredniji izvorinformacija kojekoje moratemorate dada znatevaši najnezadovoljniji kupcinajnezadovoljniji kupci sukupci su najvrednijisu najvredniji izvornajvredniji izvor informacijaizvor informacija kojeinformacija koje moratekoje morate damorate da znatevaši najnezadovoljniji kupci sunajnezadovoljniji kupci su najvrednijikupci su najvredniji izvorsu najvredniji izvor informacijanajvredniji izvor informacija kojeizvor informacija koje morateinformacija koje morate dakoje morate da znatevaši najnezadovoljniji kupci su najvrednijinajnezadovoljniji kupci su najvredniji izvorkupci su najvredniji izvor informacijasu najvredniji izvor informacija kojenajvredniji izvor informacija koje morateizvor informacija koje morate dainformacija koje morate da znate

Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi. -Kobi Brajant
jedna-stvar-koju-morate-da-znate-o-meni-da-nemam-filter-kada-su-u-pitanju-miljenja-zaista-nemam-problem-da-iskaem-no-ono-to-mislim-o-nekoj-osobi
Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš. -Marko Aurelije
pogledaj-u-dubinu-svoje-e-tu-e-nai-izvor-prave-sree-izvor-nepresu-samo-valja-da-ga-neprestano-dubi
Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca? -Ajn Rand
dakle-mislite-da-novac-izvor-svog-zla-da-li-ste-se-ikada-zapitali-izvor-svog-novca
Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja. -Stiven Hoking
voleo-bih-kada-bi-nuklearna-fuzija-postala-prakti-izvor-energije-ona-bi-nam-dala-nepresu-izvor-energije-bez-zagaenja-ili-globalnog-otopljenja
Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti. -Poslovice korisnika
svako-u-svom-srcu-ima-izvor-gdje-vri-dobrota-sve-dok-ovjek-ne-poini-grijeh-jer-tada-se-izvor-polahko-sui-a-kada-se-skroz-osui-samo-ga-iskreno