Vaši saveti su suviše brzi. Vaša pomoć dolazi suviše kasno. Šta mislite, kakav će biti kraj?


vai-saveti-su-suvie-brzi-vaa-pomo-dolazi-suvie-kasno-mislite-kakav-e-biti-kraj
plutarhvaisavetisusuviebrzivaapomoćdolazikasnoŠtamislitekakavćebitikrajvaši savetisaveti susu suvišesuviše brzivaša pomoćpomoć dolazidolazi suvišesuviše kasnoŠta mislitekakav ćeće bitibiti krajvaši saveti susaveti su suvišesu suviše brzivaša pomoć dolazipomoć dolazi suvišedolazi suviše kasnokakav će bitiće biti krajvaši saveti su suvišesaveti su suviše brzivaša pomoć dolazi suvišepomoć dolazi suviše kasnokakav će biti krajvaši saveti su suviše brzivaša pomoć dolazi suviše kasno

To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje
Ljubav je kao supa, prve kašike su suviše vrele, posljednje suviše hladne. -Anna Magnani
ljubav-kao-supa-prve-kaike-su-suvie-vrele-posljednje-suvie-hladne
Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto. -Ruske poslovice
ljubav-staklo-koje-se-lomi-ako-ga-ovek-primi-suvie-nesigurno-ili-suvie-vrsto
Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde. -Đorđe Balašević
jer-jo-sam-suvie-mlad-da-mislim-o-grobu-a-ve-sam-suvie-star-da-brojim-zvezde
Zavoli trag moga osmeha na rubu čaše, na cigareti, i blatnjav hod duž ulica koje sigurno nekuda vode. Bićemo suviše voljeni ili suviše prokleti. Budi uz mene kad odem. -Miroslav Mika Antić
zavoli-trag-moga-osmeha-na-rubu-ae-na-cigareti-i-blatnjav-hod-ulica-koje-sigurno-nekuda-vode-biemo-suvie-voljeni-ili-suvie-prokleti-budi-uz-mene-kad