Valjanom čoveku i na svaku izgovorenu reč ćeš poverovati, a sa lošim ni pismeni ugovor ne pomaže.


valjanom-oveku-i-na-svaku-izgovorenu-re-e-poverovati-a-loim-pismeni-ugovor-ne-pomae
indijska poslovicavaljanomčovekunasvakuizgovorenurečćepoverovatiloimpismeniugovornepomaževaljanom čovekučoveku ii nana svakusvaku izgovorenuizgovorenu rečreč ćešćeš poverovatisa lošimlošim nini pismenipismeni ugovorne pomaževaljanom čoveku ičoveku i nai na svakuna svaku izgovorenusvaku izgovorenu rečizgovorenu reč ćešreč ćeš poverovatia sa lošimsa lošim nilošim ni pismenini pismeni ugovorpismeni ugovor neugovor ne pomaževaljanom čoveku i načoveku i na svakui na svaku izgovorenuna svaku izgovorenu rečsvaku izgovorenu reč ćešizgovorenu reč ćeš poverovatia sa lošim nisa lošim ni pismenilošim ni pismeni ugovorni pismeni ugovor nepismeni ugovor ne pomaževaljanom čoveku i na svakučoveku i na svaku izgovorenui na svaku izgovorenu rečna svaku izgovorenu reč ćešsvaku izgovorenu reč ćeš poverovatia sa lošim ni pismenisa lošim ni pismeni ugovorlošim ni pismeni ugovor neni pismeni ugovor ne pomaže

Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla. -Alfred Hičkok
sreno-oenjen-samo-onaj-ovek-koji-razume-svaku-re-koju-njegova-ena-nije-rekla
Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim
Teško je nekom poverovati da govori istinu kad znate da bi ste vi na njegovom mestu lagali.
teko-nekom-poverovati-da-govori-istinu-kad-znate-da-bi-ste-vi-na-njegovom-mestu-lagali