Vasa vacua maxime sonant. – Prazne posude najjače zvone.


vasa-vacua-maxime-sonant-prazne-posude-najjae-zvone
latinske poslovicevasavacuamaximesonantprazneposudenajjačezvonevasa vacuavacua maximemaxime sonant– prazneprazne posudeposude najjačenajjače zvonevasa vacua maximevacua maxime sonant– prazne posudeprazne posude najjačeposude najjače zvonevasa vacua maxime sonant– prazne posude najjačeprazne posude najjače zvone– prazne posude najjače zvone

I hajde povrijedi me još jednom! Zadaj mi poslednji udarac, ovaj put najjače što možeš. Udari nisko, podlo iz sve snage. Neka me zaboli najjače, neka mi bol obuzme cijelo tijelo, neka ispuni svaki djelić mog srca. Hajde, daj mi razlog da te mrzim kad mi već ne daješ razlog da te volim!Prazne se puške i dva bojePrazne tikve prave veću buku.Gde velika zvona zvone,tu se mala ne čuju.Štampa je najoštrije i najjače oružje naše partije.Strasti o čijem se poreklu obmanjujemo, najjače gospodare nama.