Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava.


vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava
fridrih ničevaspitačnikadnekažeonotostvarnomislivećmislidadobročujuonikojevaspitavavaspitač nikadnikad nene kažekaže onoono štošto stvarnostvarno misliveć onoono štošto mislimisli dada jeje dobrodobro dada čujučuju onioni kojekoje vaspitavavaspitač nikad nenikad ne kažene kaže onokaže ono štoono što stvarnošto stvarno misliveć ono štoono što mislišto misli damisli da jeda je dobroje dobro dadobro da čujuda čuju oničuju oni kojeoni koje vaspitavavaspitač nikad ne kaženikad ne kaže onone kaže ono štokaže ono što stvarnoono što stvarno misliveć ono što misliono što misli dašto misli da jemisli da je dobroda je dobro daje dobro da čujudobro da čuju onida čuju oni koječuju oni koje vaspitavavaspitač nikad ne kaže ononikad ne kaže ono štone kaže ono što stvarnokaže ono što stvarno misliveć ono što misli daono što misli da ješto misli da je dobromisli da je dobro dada je dobro da čujuje dobro da čuju onidobro da čuju oni kojeda čuju oni koje vaspitava

Čoveka je lako naterati da govori ono što ne misli, ali niko ga ne može naterati da misli ono što govori. -Branislav Crnčević
oveka-lako-naterati-da-govori-ono-to-ne-misli-ali-niko-ga-ne-moe-naterati-da-misli-ono-to-govori
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo