Vatra i slama ne mogu blizu stajati.


vatra-i-slama-ne-mogu-blizu-stajati
narodne poslovicevatraslamanemogublizustajativatra ii slamaslama nene mogumogu blizublizu stajativatra i slamai slama neslama ne mogune mogu blizumogu blizu stajativatra i slama nei slama ne moguslama ne mogu blizune mogu blizu stajativatra i slama ne mogui slama ne mogu blizuslama ne mogu blizu stajati

I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-ini-mi-se-nikad-kao-noas-nisam-gorjela-od-elje-da-mi-bude-blizu-sasvim-blizu-tik-do-srca
Od zlog i pakosnog, a pogotovo kad je od nas jači, najbolje je daleko stajati. -Dositej Obradović
od-zlog-i-pakosnog-a-pogotovo-kad-od-nas-jai-najbolje-daleko-stajati