Vatreni entuzijazam, potpomognut konjskom upornošću, jeste kvalitet koji najčešće čini uspeh.


vatreni-entuzijazam-potpomognut-konjskom-upornou-jeste-kvalitet-koji-najee-ini-uspeh
dejl karnegivatrenientuzijazampotpomognutkonjskomupornoćujestekvalitetkojinajčećečiniuspehvatreni entuzijazampotpomognut konjskomkonjskom upornošćujeste kvalitetkvalitet kojikoji najčešćenajčešće činičini uspehpotpomognut konjskom upornošćujeste kvalitet kojikvalitet koji najčešćekoji najčešće čininajčešće čini uspehjeste kvalitet koji najčešćekvalitet koji najčešće činikoji najčešće čini uspehjeste kvalitet koji najčešće činikvalitet koji najčešće čini uspeh

Budi uporan bez obzira koliko se sporo morao kretati. Sa upornošću će doći i uspeh. -Napoleon Hil
budi-uporan-bez-obzira-koliko-se-sporo-morao-kretati-sa-upornou-e-doi-i-uspeh
Svaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom. -Meša Selimović
svaka-nepravda-jednaka-a-ovjeku-se-ini-da-najvea-koja-njemu-uinjena-a-ako-mu-se-ini-onda-i-jeste-tako-jer-ne-moe-se-misliti-om-glavom
Hrabrost je prva od ljudskih kvaliteta, jer to je kvalitet koji garantuje druge -Aristotel
hrabrost-prva-od-ljudskih-kvaliteta-jer-to-kvalitet-koji-garantuje-druge
Uspeti znači prihvatati neuspeh za neuspehom ne gubeći entuzijazam. -Vinston Čerčil
uspeti-znai-prihvatati-neuspeh-za-neuspehom-ne-gubei-entuzijazam
Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovek trči, jeste oružje ropstva. -Žan Žak Ruso
novac-koji-ovek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovek-tri-jeste-oru-ropstva
Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva. -Žan-Žak Ruso
novac-koji-ovjek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovjek-tri-jeste-oru-ropstva