Već dugo nije riječ o tome što ti ja dopuštam. Sad je već uveliko riječ o tome šta ti sebi dopuštaš, moja mila .


ve-dugo-nije-rije-o-tome-to-ti-ja-doputam-sad-ve-uveliko-rije-o-tome-ti-sebi-dopu-moja-mila
Đorđe balaševićvećdugonijeriječtometotijadoputamsadvećuvelikotasebidoputamojamilaveć dugodugo nijenije riječriječ oo tometome štošto titi jaja dopuštamsad jeje većveć uvelikouveliko riječriječ oo tometome štašta titi sebisebi dopuštašmoja milamilaveć dugo nijedugo nije riječnije riječ oriječ o tomeo tome štotome što tišto ti jati ja dopuštamsad je većje već uvelikoveć uveliko riječuveliko riječ oriječ o tomeo tome štatome šta tišta ti sebiti sebi dopuštašmoja milaveć dugo nije riječdugo nije riječ onije riječ o tomeriječ o tome štoo tome što titome što ti jašto ti ja dopuštamsad je već uvelikoje već uveliko riječveć uveliko riječ ouveliko riječ o tomeriječ o tome štao tome šta titome šta ti sebišta ti sebi dopuštašveć dugo nije riječ odugo nije riječ o tomenije riječ o tome štoriječ o tome što tio tome što ti jatome što ti ja dopuštamsad je već uveliko riječje već uveliko riječ oveć uveliko riječ o tomeuveliko riječ o tome štariječ o tome šta tio tome šta ti sebitome šta ti sebi dopuštaš

Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo.Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo.Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Stvar nije u tome šta govorite, već kako govorite.Ima susreta, čak sa potpuno nepoznatim osobama, za koje se počinjemo interesovati već od prvog pogleda, nekako odjednom, neočekivano, prije nego što ijednu riječ progovorimo.