Već dugo nije riječ o tome što ti ja dopuštam. Sad je već uveliko riječ o tome šta ti sebi dopuštaš, moja mila .


ve-dugo-nije-rije-o-tome-to-ti-ja-doputam-sad-ve-uveliko-rije-o-tome-ti-sebi-dopu-moja-mila
Đorđe balaševićvećdugonijeriječtometotijadoputamsadvećuvelikotasebidoputamojamilaveć dugodugo nijenije riječriječ oo tometome štošto titi jaja dopuštamsad jeje većveć uvelikouveliko riječriječ oo tometome štašta titi sebisebi dopuštašmoja milamilaveć dugo nijedugo nije riječnije riječ oriječ o tomeo tome štotome što tišto ti jati ja dopuštamsad je većje već uvelikoveć uveliko riječuveliko riječ oriječ o tomeo tome štatome šta tišta ti sebiti sebi dopuštašmoja milaveć dugo nije riječdugo nije riječ onije riječ o tomeriječ o tome štoo tome što titome što ti jašto ti ja dopuštamsad je već uvelikoje već uveliko riječveć uveliko riječ ouveliko riječ o tomeriječ o tome štao tome šta titome šta ti sebišta ti sebi dopuštašveć dugo nije riječ odugo nije riječ o tomenije riječ o tome štoriječ o tome što tio tome što ti jatome što ti ja dopuštamsad je već uveliko riječje već uveliko riječ oveć uveliko riječ o tomeuveliko riječ o tome štariječ o tome šta tio tome šta ti sebitome šta ti sebi dopuštaš

Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Ima susreta, čak sa potpuno nepoznatim osobama, za koje se počinjemo interesovati već od prvog pogleda, nekako odjednom, neočekivano, prije nego što ijednu riječ progovorimo. -Fjodor Dostojevski
ima-susreta-ak-potpuno-nepoznatim-osobama-za-koje-se-poinjemo-interesovati-ve-od-prvog-pogleda-nekako-odjednom-neoekivano-prije-nego-to-ijednu-rije