Već sam vazduhu, već sam vodi probio uši pričama o toj ženi.


ve-sam-vazduhu-ve-sam-vodi-probio-ui-priama-o-toj-eni
matija bećkovićvećsamvazduhuvećvodiprobiouipričamatojženiveć samsam vazduhuveć samsam vodivodi probioprobio ušiuši pričamapričama oo tojtoj ženiveć sam vazduhuveć sam vodisam vodi probiovodi probio ušiprobio uši pričamauši pričama opričama o tojo toj ženiveć sam vodi probiosam vodi probio ušivodi probio uši pričamaprobio uši pričama ouši pričama o tojpričama o toj ženiveć sam vodi probio ušisam vodi probio uši pričamavodi probio uši pričama oprobio uši pričama o tojuši pričama o toj ženi

Muzika i biljka idu zajedno. Već dugo vremena pušim biljku. Još od 1960-ih, kada sam počeo da pevam. -Bob Marli
muzika-i-biljka-idu-zajedno-ve-dugo-vremena-puim-biljku-jo-od-1960ih-kada-sam-poeo-da-pevam
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao. -Rabindranat Tagor
nasmeila-se-i-stala-priati-o-emu-a-ja-sam-osetio-kako-sam-takvo-to-ve-dugo-oekivao