Većina veliki ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha.


vecina-veliki-ljudi-postigla-svoj-najveci-uspeh-samo-jedan-korak-nakon-svog-najveeg-neuspeha
napoleon hilvećinavelikiljudipostiglasvojnajvećiuspehsamojedankoraknakonsvognajvećegneuspehavećina velikiveliki ljudiljudi postiglapostigla jeje svojsvoj najvećinajveći uspehuspeh samosamo jedanjedan korakkorak nakonnakon svogsvog najvećegnajvećeg neuspehavećina veliki ljudiveliki ljudi postiglaljudi postigla jepostigla je svojje svoj najvećisvoj najveći uspehnajveći uspeh samouspeh samo jedansamo jedan korakjedan korak nakonkorak nakon svognakon svog najvećegsvog najvećeg neuspehavećina veliki ljudi postiglaveliki ljudi postigla jeljudi postigla je svojpostigla je svoj najvećije svoj najveći uspehsvoj najveći uspeh samonajveći uspeh samo jedanuspeh samo jedan koraksamo jedan korak nakonjedan korak nakon svogkorak nakon svog najvećegnakon svog najvećeg neuspehavećina veliki ljudi postigla jeveliki ljudi postigla je svojljudi postigla je svoj najvećipostigla je svoj najveći uspehje svoj najveći uspeh samosvoj najveći uspeh samo jedannajveći uspeh samo jedan korakuspeh samo jedan korak nakonsamo jedan korak nakon svogjedan korak nakon svog najvećegkorak nakon svog najvećeg neuspeha

Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-oseaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbjegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-osjeaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vreme, a samo zaista veliki ljudi ulivaju vam osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
drite-se-podalje-od-ljudi-koji-ele-omalovaiti-vae-ambicije-sitne-e-to-rade-svo-vreme-a-samo-zaista-veliki-ljudi-ulivaju-vam-oseaj-da-i-vi-moete
Razmišljaj kao kraljica. Kraljica se ne plaši neuspeha. Neuspeh je samo jedan stepenik više do ispunjenja. -Opra Vinfri
razmiljaj-kao-kraljica-kraljica-se-ne-plai-neuspeha-neuspeh-samo-jedan-stepenik-vie-do-ispunjenja