Švedska skijašica Anja Person počinje mi ići na živce. U medijima je stvorena tolika fama oko nje, mada ne znam zašto. Pa ona je samo dobra skijašica. Čak se i u Hrvatskoj stalno pričalo samo o njoj i to mi strašno smeta.


vedska-skijaica-anja-person-poinje-mi-ii-na-ivce-u-medijima-stvorena-tolika-fama-oko-nje-mada-ne-znam-zato-pa-ona-samo-dobra-skijaica-ak-se-i-u
ana jelušićŠvedskaskijaicaanjapersonpočinjemiićinaživcemedijimastvorenatolikafamaokonjemadaneznamzatopaonasamodobraskijaicaČaksehrvatskojstalnopričalonjojtostranosmetaŠvedska skijašicaskijašica anjaanja personperson počinjepočinje mimi ićiići nana živceu medijimamedijima jeje stvorenastvorena tolikatolika famafama okooko njemada nene znamznam zaštopa onaona jeje samosamo dobradobra skijašicaČak sese iu hrvatskojhrvatskoj stalnostalno pričalopričalo samosamo oo njojnjoj imi strašnostrašno smetaŠvedska skijašica anjaskijašica anja personanja person počinjeperson počinje mipočinje mi ićimi ići naići na živceu medijima jemedijima je stvorenaje stvorena tolikastvorena tolika famatolika fama okofama oko njemada ne znamne znam zaštopa ona jeona je samoje samo dobrasamo dobra skijašicaČak se ise i ui u hrvatskoju hrvatskoj stalnohrvatskoj stalno pričalostalno pričalo samopričalo samo osamo o njojo njoj ii to mimi strašno smeta

Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja. -Jovan Dučić
ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja
Potrebno je puno dobrih dijela da se izgradi dobra reputacija, a samo jedno loše da se ona izgubi. -Bendžamin Frenklin
potrebno-puno-dobrih-dijela-da-se-izgradi-dobra-reputacija-a-samo-jedno-loe-da-se-ona-izgubi
Potrebno je puno dobrih dela da se izgradi dobra reputacija, a samo jedno loše da se ona izgubi. -Bendžamin Frenklin
potrebno-puno-dobrih-dela-da-se-izgradi-dobra-reputacija-a-samo-jedno-loe-da-se-ona-izgubi
Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ići, ja se nikad ne umaram. -Miroslav Mika Antić
ali-ipak-uz-mene-se-moe-mada-neobino-sa-mnom-opasno-ii-ja-se-nikad-ne-umaram
Lepe žene primećuju i uvažavaju samo one pojave oko sebe koje posredno ili neposredno služe njihovoj lepoti i onom što ona hoće, želi i traži. -Ivo Andrić
lepe-ene-primeuju-i-uvaavaju-samo-one-pojave-oko-sebe-koje-posredno-ili-neposredno-slue-njihovoj-lepoti-i-onom-to-ona-hoe-eli-i-trai
Mnogo je onih kojima samo ponos smeta da budu sretni…
mnogo-onih-kojima-samo-ponos-smeta-da-budu-sretni