Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli.


veina-ljudi-doivljava-neuspeh-zbog-toga-to-ne-injavaju-nove-planove-kojima-bi-zamenili-mesto-onih-koji-nisu-uspeli
napoleon hilvećinaljudidoživljavaneuspehzbogtogatonesačinjavajunoveplanovekojimabizamenilimestoonihkojinisuuspelivećina ljudiljudi doživljavadoživljava neuspehneuspeh zbogzbog togatoga štošto nene sačinjavajusačinjavaju novenove planoveplanove kojimakojima bibi zamenilizamenili mestomesto onihonih kojikoji nisunisu uspelivećina ljudi doživljavaljudi doživljava neuspehdoživljava neuspeh zbogneuspeh zbog togazbog toga štotoga što nešto ne sačinjavajune sačinjavaju novesačinjavaju nove planovenove planove kojimaplanove kojima bikojima bi zamenilibi zamenili mestozamenili mesto onihmesto onih kojionih koji nisukoji nisu uspelivećina ljudi doživljava neuspehljudi doživljava neuspeh zbogdoživljava neuspeh zbog toganeuspeh zbog toga štozbog toga što netoga što ne sačinjavajušto ne sačinjavaju novene sačinjavaju nove planovesačinjavaju nove planove kojimanove planove kojima biplanove kojima bi zamenilikojima bi zamenili mestobi zamenili mesto onihzamenili mesto onih kojimesto onih koji nisuonih koji nisu uspelivećina ljudi doživljava neuspeh zbogljudi doživljava neuspeh zbog togadoživljava neuspeh zbog toga štoneuspeh zbog toga što nezbog toga što ne sačinjavajutoga što ne sačinjavaju novešto ne sačinjavaju nove planovene sačinjavaju nove planove kojimasačinjavaju nove planove kojima binove planove kojima bi zameniliplanove kojima bi zamenili mestokojima bi zamenili mesto onihbi zamenili mesto onih kojizamenili mesto onih koji nisumesto onih koji nisu uspeli

Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.
ima-ljudi-koji-ti-za-5-min-pokvare-ceo-dan-i-onih-kojima-provedes-minut-i-pozelis-da-traje-vecnost
Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti. -Sigmund Frojd
veina-ljudi-ne-eli-slobodu-jer-sloboda-znai-odgovornost-veina-ljudi-se-uasava-od-odgovornosti