Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti.


veina-ljudi-ne-eli-slobodu-jer-sloboda-znai-odgovornost-veina-ljudi-se-uasava-od-odgovornosti
sigmund frojdvećinaljudineželislobodujerslobodaznačiodgovornostseužasavaododgovornostivećina ljudiljudi nene želiželi slobodujer slobodasloboda značiznači odgovornostvećina ljudiljudi sese užasavaužasava odod odgovornostivećina ljudi neljudi ne želine želi slobodujer sloboda značisloboda znači odgovornostvećina ljudi seljudi se užasavase užasava odužasava od odgovornostivećina ljudi ne želiljudi ne želi slobodujer sloboda znači odgovornostvećina ljudi se užasavaljudi se užasava odse užasava od odgovornostivećina ljudi ne želi sloboduvećina ljudi se užasava odljudi se užasava od odgovornosti

Većina ljudi su drugi ljudi. Njihove misli su tuđa mišljenja. Njihovi životi mimikrija. -Oskar Vajld
veina-ljudi-su-drugi-ljudi-njihove-misli-su-a-miljenja-njihovi-ivoti-mimikrija
Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša. -Ernest Hemingvej
volim-da-sluam-mnogo-sam-nauio-jer-sam-paljivo-sluao-veina-ljudi-nikada-ne-slua
Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo. -Monteskje
veina-ljudi-sposobnija-za-velika-dela-nego-za-dobroinstvo
Živjeti je najrjeđa stvar na svijetu. Većina ljudi samo egzistira. -Oskar Vajld
ivjeti-najrjea-stvar-na-svijetu-veina-ljudi-samo-egzistira
Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli. -Napoleon Hil
veina-ljudi-doivljava-neuspeh-zbog-toga-to-ne-injavaju-nove-planove-kojima-bi-zamenili-mesto-onih-koji-nisu-uspeli
Većina ljudi vraća male usluge, priznaje srednje usluge i plaća velike usluge - sa nezahvalnošću. -Bendžamin Frenklin
veina-ljudi-vraa-male-usluge-priznaje-srednje-usluge-i-plaa-velike-usluge-nezahvalnou