Većina ljudi su drugi ljudi. Njihove misli su tuđa mišljenja. Njihovi životi mimikrija.


veina-ljudi-su-drugi-ljudi-njihove-misli-su-a-miljenja-njihovi-ivoti-mimikrija
oskar vajldvećinaljudisudrugiljudinjihovemislituđamiljenjanjihoviživotimimikrijavećina ljudiljudi susu drugidrugi ljudinjihove mislimisli susu tuđatuđa mišljenjanjihovi životiživoti mimikrijavećina ljudi suljudi su drugisu drugi ljudinjihove misli sumisli su tuđasu tuđa mišljenjanjihovi životi mimikrijavećina ljudi su drugiljudi su drugi ljudinjihove misli su tuđamisli su tuđa mišljenjavećina ljudi su drugi ljudinjihove misli su tuđa mišljenja

Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti. -Sigmund Frojd
veina-ljudi-ne-eli-slobodu-jer-sloboda-znai-odgovornost-veina-ljudi-se-uasava-od-odgovornosti
Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi. -Fjodor Dostojevski
koliko-ljudi-koji-ne-misle-sami-nego-ive-od-misli-koje-su-izmislili-drugi
Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo. -Monteskje
veina-ljudi-sposobnija-za-velika-dela-nego-za-dobroinstvo
Živjeti je najrjeđa stvar na svijetu. Većina ljudi samo egzistira. -Oskar Vajld
ivjeti-najrjea-stvar-na-svijetu-veina-ljudi-samo-egzistira
Ima ljudi čiji razum svijetli i ljudi čiji razum blista. Prvi rasvjetljuju svoju okolinu, drugi je zamračuju. -Marie von Ebner-Eschenbach
ima-ljudi-iji-razum-svijetli-i-ljudi-iji-razum-blista-prvi-rasvjetljuju-svoju-okolinu-drugi-zamrauju