Većina od nas lebdi sumnjičavo između ćutljivog bunta i brbljive pokornosti.


veina-od-nas-lebdi-sumnjiavo-izmeu-utljivog-bunta-i-brbljive-pokornosti
halil džubranvećinaodnaslebdisumnjičavoizmeđućutljivogbuntabrbljivepokornostivećina odod nasnas lebdilebdi sumnjičavosumnjičavo izmeđuizmeđu ćutljivogćutljivog buntabunta ii brbljivebrbljive pokornostivećina od nasod nas lebdinas lebdi sumnjičavolebdi sumnjičavo izmeđusumnjičavo između ćutljivogizmeđu ćutljivog buntaćutljivog bunta ibunta i brbljivei brbljive pokornostivećina od nas lebdiod nas lebdi sumnjičavonas lebdi sumnjičavo izmeđulebdi sumnjičavo između ćutljivogsumnjičavo između ćutljivog buntaizmeđu ćutljivog bunta ićutljivog bunta i brbljivebunta i brbljive pokornostivećina od nas lebdi sumnjičavood nas lebdi sumnjičavo izmeđunas lebdi sumnjičavo između ćutljivoglebdi sumnjičavo između ćutljivog buntasumnjičavo između ćutljivog bunta iizmeđu ćutljivog bunta i brbljivećutljivog bunta i brbljive pokornosti

Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Većina nas poseduje više hrabrosti nego što možemo i da zamislimo. -Dejl Karnegi
veina-nas-poseduje-vie-hrabrosti-nego-to-moemo-i-da-zamislimo
Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti. -Sigmund Frojd
veina-ljudi-ne-eli-slobodu-jer-sloboda-znai-odgovornost-veina-ljudi-se-uasava-od-odgovornosti
Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))
ene-su-brbljive-samo-zato-to-se-mukarcima-nita-ne-moe-objasniti-u-dve-rei
Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom. -Đorđe Balašević
koga-izdati-kad-mi-ostane-da-biram-izmeu-nas-dvoje-i-alim-ali-prestar-sam-da-bih-izdao-sebe-jo-jednom
U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja