Veličinа čovekа je u njegovoj odluci dа bude jаči od svoje sudbine.


veliin-ovek-u-njegovoj-odluci-d-bude-ji-od-svoje-sudbine
albert kamiveličinаčovekаnjegovojodlucibudejаčiodsvojesudbineveličinа čovekаčovekа jeu njegovojnjegovoj odluciodluci dаdа budebude jаčijаči odod svojesvoje sudbineveličinа čovekа ječovekа je uje u njegovoju njegovoj odlucinjegovoj odluci dаodluci dа budedа bude jаčibude jаči odjаči od svojeod svoje sudbineveličinа čovekа je učovekа je u njegovojje u njegovoj odluciu njegovoj odluci dаnjegovoj odluci dа budeodluci dа bude jаčidа bude jаči odbude jаči od svojejаči od svoje sudbineveličinа čovekа je u njegovojčovekа je u njegovoj odlucije u njegovoj odluci dаu njegovoj odluci dа budenjegovoj odluci dа bude jаčiodluci dа bude jаči oddа bude jаči od svojebude jаči od svoje sudbine

Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine. -Alber Kami
veliina-oveka-u-njegovoj-odluci-da-bude-jai-od-svoje-sudbine
Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti. -Artur Šopenhauer
lekar-vidi-oveka-u-svoj-njegovoj-slabosti-advokat-u-svoj-njegovoj-zloi-a-svetenik-u-svoj-njegovoj-gluposti
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da
Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvek u njegovoj vlasti. -Blez Paskal
onaj-ko-smisao-svog-ivota-trai-u-duhovnom-usavravanju-ne-moe-da-bude-nezadovoljan-jer-ono-to-on-eli-uvek-u-njegovoj-vlasti
Čovek uviek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi. -Borislav Pekić
ovek-uviek-radi-protiv-sebe-to-u-njegovoj-prirodi