Veličina je bezgranična, vreme je beskrajno, stanja su prolazna, početak i kraj se ne mogu ustanoviti.


veliina-bezgranina-vreme-beskrajno-stanja-su-prolazna-poetak-i-kraj-se-ne-mogu-ustanoviti
Čuang ceveličinabezgraničnavremebeskrajnostanjasuprolaznapočetakkrajsenemoguustanovitiveličina jeje bezgraničnavreme jeje beskrajnostanja susu prolaznapočetak ii krajkraj sese nene mogumogu ustanovitiveličina je bezgraničnavreme je beskrajnostanja su prolaznapočetak i kraji kraj sekraj se nese ne mogune mogu ustanovitipočetak i kraj sei kraj se nekraj se ne moguse ne mogu ustanovitipočetak i kraj se nei kraj se ne mogukraj se ne mogu ustanoviti

U obimu kruga početak i kraj su isto. -Heraklit
u-obimu-kruga-poetak-i-kraj-su-isto
Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj. -Brus li
uenje-nije-kumulativno-ve-to-kretanje-znanja-koje-nema-poetak-kraj