Veličina je bezgranična, vreme je beskrajno, stanja su prolazna, početak i kraj se ne mogu ustanoviti.


veliina-bezgranina-vreme-beskrajno-stanja-su-prolazna-poetak-i-kraj-se-ne-mogu-ustanoviti
Čuang ceveličinabezgraničnavremebeskrajnostanjasuprolaznapočetakkrajsenemoguustanovitiveličina jeje bezgraničnavreme jeje beskrajnostanja susu prolaznapočetak ii krajkraj sese nene mogumogu ustanovitiveličina je bezgraničnavreme je beskrajnostanja su prolaznapočetak i kraji kraj sekraj se nese ne mogune mogu ustanovitipočetak i kraj sei kraj se nekraj se ne moguse ne mogu ustanovitipočetak i kraj se nei kraj se ne mogukraj se ne mogu ustanoviti

Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.U obimu kruga početak i kraj su isto.Prošlost ne postoji, mi smo početak i kraj.Zato što se početak i kraj književnosti susreću u mitu.Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj.Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj.