Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.


veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
viktor igoveličinajednognarodanemerisebrojemkaotoveličinačovekastasomnjegovamerakoličinainteligencijevrlinekojeposedujeveličina jednogjednog narodanaroda nene merimeri sese brojemkao štošto sese veličinaveličina čovekačoveka nene merimeri stasomnjegova meramera jeje količinakoličina inteligencijeinteligencije ii vrlinevrline kojekoje posedujeveličina jednog narodajednog naroda nenaroda ne merine meri semeri se brojemkao što sešto se veličinase veličina čovekaveličina čoveka nečoveka ne merine meri stasomnjegova mera jemera je količinaje količina inteligencijekoličina inteligencije iinteligencije i vrlinei vrline kojevrline koje posedujeveličina jednog naroda nejednog naroda ne merinaroda ne meri sene meri se brojemkao što se veličinašto se veličina čovekase veličina čoveka neveličina čoveka ne meričoveka ne meri stasomnjegova mera je količinamera je količina inteligencijeje količina inteligencije ikoličina inteligencije i vrlineinteligencije i vrline kojei vrline koje posedujeveličina jednog naroda ne merijednog naroda ne meri senaroda ne meri se brojemkao što se veličina čovekašto se veličina čoveka nese veličina čoveka ne meriveličina čoveka ne meri stasomnjegova mera je količina inteligencijemera je količina inteligencije ije količina inteligencije i vrlinekoličina inteligencije i vrline kojeinteligencije i vrline koje poseduje

Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje čovek poseduje, već čašću koju je stekao. -Epikur
bogatstvo-se-ne-meri-materijalnim-vrednostima-koje-ovek-poseduje-ve-au-koju-stekao
Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja. -Albert Ajnštajn
prava-vrednost-oveka-sastoji-se-u-tome-u-kojoj-meri-i-u-kom-smislu-mogao-da-se-oslobodi-svoga-ja
Snaga uma se meri – lepotom reči.
snaga-uma-se-meri-lepotom-rei
ljudska glupost se ne meri vagom od 100kg
ljudska-glupost-se-ne-meri-vagom-od-100kg