Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.


veliina-oveka-ne-ogleda-se-u-njegovom-bogatstvu-ve-u-njegovom-integritetu-i-sposobnosti-da-na-ljude-oko-sebe-utie-pozitivno
bob marliveličinačovekaneogledasenjegovombogatstvuvećintegritetusposobnostidanaljudeokosebeutičepozitivnoveličina čovekačoveka nene ogledaogleda sese uu njegovomnjegovom bogatstvuveć uu njegovomnjegovom integritetuintegritetu ii sposobnostisposobnosti dada nana ljudeljude okooko sebesebe utičeutiče pozitivnoveličina čoveka nečoveka ne ogledane ogleda seogleda se use u njegovomu njegovom bogatstvuveć u njegovomu njegovom integritetunjegovom integritetu iintegritetu i sposobnostii sposobnosti dasposobnosti da nada na ljudena ljude okoljude oko sebeoko sebe utičesebe utiče pozitivnoveličina čoveka ne ogledačoveka ne ogleda sene ogleda se uogleda se u njegovomse u njegovom bogatstvuveć u njegovom integritetuu njegovom integritetu injegovom integritetu i sposobnostiintegritetu i sposobnosti dai sposobnosti da nasposobnosti da na ljudeda na ljude okona ljude oko sebeljude oko sebe utičeoko sebe utiče pozitivnoveličina čoveka ne ogleda sečoveka ne ogleda se une ogleda se u njegovomogleda se u njegovom bogatstvuveć u njegovom integritetu iu njegovom integritetu i sposobnostinjegovom integritetu i sposobnosti daintegritetu i sposobnosti da nai sposobnosti da na ljudesposobnosti da na ljude okoda na ljude oko sebena ljude oko sebe utičeljude oko sebe utiče pozitivno

Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovom srcu. -Ivan Cankar
ovek-sanja-toliko-sjajnu-svetlost-koliko-mranija-no-oko-njega-i-u-njegovom-srcu
Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
Ko zavisi od drugog, treba i njegovom psu da se umiljava. -Narodne poslovice
ko-zavisi-od-drugog-treba-i-njegovom-psu-da-se-umiljava
Životna snaga jednog čovjeka mjeri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja. -Ivo Andrić 
ivotna-snaga-jednog-ovjeka-mjeri-se-pored-ostalog-i-njegovom-sposobnou-zaboravljanja
Teško je nekom poverovati da govori istinu kad znate da bi ste vi na njegovom mestu lagali.
teko-nekom-poverovati-da-govori-istinu-kad-znate-da-bi-ste-vi-na-njegovom-mestu-lagali
U suštini, sve što čovek ima to je svoje ja. To ja je sunce s hiljadu zraka u njegovom stomaku. Ostalo je ništa. -Pablo Pikaso
u-sutini-sve-to-ovek-ima-to-svoje-ja-to-ja-sunce-s-hiljadu-zraka-u-njegovom-stomaku-ostalo