Velika drva dugo rastu, ali začas padnu.


velika-drva-dugo-rastu-ali-zaas-padnu
srpske poslovicevelikadrvadugorastualizačaspadnuvelika drvadrva dugodugo rastuali začaszačas padnuvelika drva dugodrva dugo rastuali začas padnuvelika drva dugo rastu

Smart telefon mi jedino služi uveče da osvetlim put kada idem po drva…
smart-telefon-mi-jedino-slui-uvee-da-osvetlim-put-kada-idem-po-drva
Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac. -Abraham Linkoln
svi-ele-da-ive-dugo-ali-niko-ne-eli-da-bude-starac