Velika ljubav proizilazi iz velikog saznanja voljene stvari, a ako je malo poznaješ, malo ćeš je, ili je uopšte nećeš moći voleti.


velika-ljubav-proizilazi-iz-velikog-saznanja-voljene-stvari-a-ako-malo-poznaje-malo-e-ili-uopte-nee-moi-voleti
leonardo da vinčivelikaljubavproizilaziizvelikogsaznanjavoljenestvariakomalopoznajećeiliuoptenećemoćivoletivelika ljubavljubav proizilaziproizilazi iziz velikogvelikog saznanjasaznanja voljenevoljene stvariako jeje malomalo poznaješmalo ćešili jeje uopšteuopšte nećešnećeš moćimoći voletivelika ljubav proizilaziljubav proizilazi izproizilazi iz velikogiz velikog saznanjavelikog saznanja voljenesaznanja voljene stvaria ako jeako je maloje malo poznaješmalo ćeš jeili je uopšteje uopšte nećešuopšte nećeš moćinećeš moći voletivelika ljubav proizilazi izljubav proizilazi iz velikogproizilazi iz velikog saznanjaiz velikog saznanja voljenevelikog saznanja voljene stvaria ako je maloako je malo poznaješili je uopšte nećešje uopšte nećeš moćiuopšte nećeš moći voletivelika ljubav proizilazi iz velikogljubav proizilazi iz velikog saznanjaproizilazi iz velikog saznanja voljeneiz velikog saznanja voljene stvaria ako je malo poznaješili je uopšte nećeš moćije uopšte nećeš moći voleti

Imućnost razdvaja ljude. Siromaštvo ih spaja. Ti imaš nešto šećera, a ja nemam; Ja pozajmim malo od tebe. Sledećeg meseca ti možda nećeš imati brašna: e pa, daću ti ja malo mog. -Rej Čarls
imunost-razdvaja-ljude-siromatvo-ih-spaja-ti-ima-neto-eera-a-ja-nemam-ja-pozajmim-malo-od-tebe-sledeeg-meseca-ti-moda-nee-imati-brana-e-pa-dau-ti-ja
Velika ambicija je strast velikog karaktera. Ljudi obdareni njome mogu raditi vrlo dobre ili vrlo loše stvari. Sve zavisi od principa koji ih usmeravaju. -Napoleon Bonaparta
velika-ambicija-strast-velikog-karaktera-ljudi-obdareni-njome-mogu-raditi-vrlo-dobre-ili-vrlo-loe-stvari-sve-zavisi-od-principa-koji-ih-usmeravaju
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea
Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina. -Marsel Prust
vreme-prolazi-malo-po-malo-i-sve-i-koje-smo-izgovorili-postaju-istina