Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.


velika-nesrea-kad-ovek-ne-zna-hoe-a-prava-katastrofa-kad-ne-zna-moe
jovan dučićvelikanesrećakadčovekneznatahoćepravakatastrofamoževelika jeje nesrećanesreća kadkad čovekčovek nene znazna štašta hoćeprava katastrofakatastrofa kadkad nene znazna štašta moževelika je nesrećaje nesreća kadnesreća kad čovekkad čovek nečovek ne znane zna štazna šta hoćea prava katastrofaprava katastrofa kadkatastrofa kad nekad ne znane zna štazna šta moževelika je nesreća kadje nesreća kad čoveknesreća kad čovek nekad čovek ne značovek ne zna štane zna šta hoćea prava katastrofa kadprava katastrofa kad nekatastrofa kad ne znakad ne zna štane zna šta moževelika je nesreća kad čovekje nesreća kad čovek nenesreća kad čovek ne znakad čovek ne zna štačovek ne zna šta hoćea prava katastrofa kad neprava katastrofa kad ne znakatastrofa kad ne zna štakad ne zna šta može

Velika je nesreća kad čovjek ne zna što hoće, a prava katastrofa kad ne zna što može. -Jovan Dučić
velika-nesrea-kad-ovjek-ne-zna-to-hoe-a-prava-katastrofa-kad-ne-zna-to-moe
Ne verujem da javnost zna šta hoće. Taj zaključak sam izvukao iz svoje karijere. -Čarli Čaplin
ne-verujem-da-javnost-zna-hoe-taj-zakljuak-sam-izvukao-iz-svoje-karijere