Velika je nesreća kad čovjek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.


velika-nesrea-kad-ovjek-ne-zna-hoe-a-prava-katastrofa-kad-ne-zna-moe
jovan dučićvelikanesrećakadčovjekneznatahoćepravakatastrofamoževelika jeje nesrećanesreća kadkad čovjekčovjek nene znazna štašta hoćeprava katastrofakatastrofa kadkad nene znazna štašta moževelika je nesrećaje nesreća kadnesreća kad čovjekkad čovjek nečovjek ne znane zna štazna šta hoćea prava katastrofaprava katastrofa kadkatastrofa kad nekad ne znane zna štazna šta moževelika je nesreća kadje nesreća kad čovjeknesreća kad čovjek nekad čovjek ne značovjek ne zna štane zna šta hoćea prava katastrofa kadprava katastrofa kad nekatastrofa kad ne znakad ne zna štane zna šta moževelika je nesreća kad čovjekje nesreća kad čovjek nenesreća kad čovjek ne znakad čovjek ne zna štačovjek ne zna šta hoćea prava katastrofa kad neprava katastrofa kad ne znakatastrofa kad ne zna štakad ne zna šta može

Velika je nesreća kad čovjek ne zna što hoće, a prava katastrofa kad ne zna što može. -Jovan Dučić
velika-nesrea-kad-ovjek-ne-zna-to-hoe-a-prava-katastrofa-kad-ne-zna-to-moe
Ne verujem da javnost zna šta hoće. Taj zaključak sam izvukao iz svoje karijere. -Čarli Čaplin
ne-verujem-da-javnost-zna-hoe-taj-zakljuak-sam-izvukao-iz-svoje-karijere
Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad. -Đorđe Balašević
ko-drvo-nije-razumio-prvo-pa-tek-onda-sadio-nije-uradio-i-shvatie-kad-tad-da-ne-zna-hlad