Velika je nesreća kad čovjek ne zna što hoće, a prava katastrofa kad ne zna što može.


velika-nesrea-kad-ovjek-ne-zna-to-hoe-a-prava-katastrofa-kad-ne-zna-to-moe
jovan dučićvelikanesrećakadčovjekneznatohoćepravakatastrofamoževelika jeje nesrećanesreća kadkad čovjekčovjek nene znazna štošto hoćeprava katastrofakatastrofa kadkad nene znazna štošto moževelika je nesrećaje nesreća kadnesreća kad čovjekkad čovjek nečovjek ne znane zna štozna što hoćea prava katastrofaprava katastrofa kadkatastrofa kad nekad ne znane zna štozna što moževelika je nesreća kadje nesreća kad čovjeknesreća kad čovjek nekad čovjek ne značovjek ne zna štone zna što hoćea prava katastrofa kadprava katastrofa kad nekatastrofa kad ne znakad ne zna štone zna što moževelika je nesreća kad čovjekje nesreća kad čovjek nenesreća kad čovjek ne znakad čovjek ne zna štočovjek ne zna što hoćea prava katastrofa kad neprava katastrofa kad ne znakatastrofa kad ne zna štokad ne zna što može

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto. -Albert Ajnštajn
teorija-kad-se-sve-zna-a-te-ne-funkcionie-praksa-kad-sve-funkcionie-a-niko-ne-zna-zato